Anoniem klacht indienen tegen geluidsoverlast

Wil je (anoniem) een klacht indienen tegen geluidsoverlast? Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders last heeft van zogenaamd woonoverlast. Van geluidsoverlast kun je soms gek worden. Isoleren tegen geluidsoverlast doet helaas maar zoveel. In sommige gevallen is het geluid simpelweg te heftig. Denk hierbij aan constant schreeuwende buren of een café waar tot diep in de nacht muziek wordt gedraaid. Hoe los je dit nu op? In veel gevallen is het mogelijk om een anonieme klacht in te dienen. Voordat je dat doet, zijn er nog een aantal andere dingen die je kunt doen.

Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?

Er wordt gesproken van geluidsoverlast wanneer je last hebt van geluid dat door anderen wordt veroorzaakt. Dus niet door een niet al te stille wandklok aan je muur. Nee, denk meer aan een laag overvliegend vliegtuig midden in de nacht, een luidruchtige kroeg die te lang op is of ruziënde buren. Door wettelijke normen worden er grenzen gesteld aan de hoeveelheid geluid die andere mogen veroorzaken. 

Huis geluidsdicht maken?

Dat jij je huis geluidsdicht moet maken om minder overlast te hebben van anderen is eigenlijk de wereld op z’n kop. Helaas is dit in sommige gevallen toch noodzakelijk. Bijvoorbeeld als je er met de veroorzakers niet uitkomt en ook de politie of gemeente het laten afweten. Maar, wat zijn dan je opties? In principe kan dit op verschillende voordelige manieren.

Zo kun je ervoor kiezen om zogenaamde ‘geluidslekken’ te dichten. Dit doe je met een purschuim of tochtstrips.

Een andere optie is om je deuren en ramen geluidsdichter te maken, bijvoorbeeld met een dorpel, tochtstrip, deurborstel of geluidswerende gordijnen (koop direct!).

Stappenplan: zo dien je een klacht in

Ervaar je geluidsoverlast maar weet je niet wat je moet doen? Meteen een klacht indienen vanwege het geluidsoverlast is niet verstandig. Volg eerst deze stappen:

1. Ga in gesprek

Het is altijd verstandig om eerst in gesprek te gaan met de veroorzakers van de overlast. Zo kun je samen tot een geschikte oplossing komen. De buren kunnen bijvoorbeeld toezeggen dat ze minder geluidsoverlast zullen veroorzaken of hun huis beter zullen isoleren. In de meeste gevallen wordt het probleem op deze manier opgelost.

2. Logboek bijhouden

Wil je een klacht indienen, dan moet je hard kunnen maken dat er sprake is van geluidsoverlast. Houd daarom een logboek bij. Hierin schrijf je wanneer en wat voor geluid te horen is. Daarnaast kan het geen kwaad om opnames van de storende geluiden te maken.

3. Dien een klacht door geluidsoverlast in bij de verhuurder of VVE

De volgende stap is om het overlast te melden bij de verhuurder, vereniging van eigenaars of woningbouwvereniging. Dit gaat alleen op als een van deze woonregels of huishoudelijke reglementen heeft opgesteld. Bij overtreding van deze regels kun je dit schriftelijk melden bij de verhuurder, VVE of de woningbouw.

4. Bemiddelaars inschakelen

Kom je er samen niet uit en heeft melding maken van de overlast bij de verhuurder of VVE geen zin? Dan kun je een bemiddelaar inschakelen. Dit kan een professionele buurtbemiddelaar zijn, een mediator, een rapporteur van de gemeente of de wijkagent.

5. Geluidsoverlast melden bij politie

Politie bellen bij geluidsoverlast

Kun je met de veroorzakers van de overlast geen oplossing vinden, dan kun je de politie inschakelen (0900-8844). Dit kan ook anoniem. De politie zal nagaan of iedereen de wettelijke geluidsnormen naleeft. In veel gemeenten is zogenaamd “burengerucht” strafbaar. De politie kan er dan voor kiezen om een proces-verbaal op te maken. Ervaar je overlast door een horecazaak, dan kun je ook de gemeente inschakelen. De gemeente kan namelijk maatregelen opleggen aan de horecazaak om geluidsoverlast in de toekomst te voorkomen. 

6. Procedure starten

Kom je er echt niet uit en heeft het indienen van een klacht het geluidsoverlast niet verholpen? De laatste en meest heftige stap is het starten van een gerechtelijke procedure. Dan vraag je de rechter te oordelen over de overlast. Een uitspraak kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter de veroorzakers het verbiedt door te gaan met de overlast. Houd rekening met het feit dat de uitkomst van zo’n rechterlijke uitspraak onzeker is. De rechter maakt immers een afweging tussen jouw belangen en die van de veroorzakers van de overlast. 

      Geluidsdichtmaken.nl
      Logo